Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO naszkalendarz.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. „Sklep” internetowy sklep.naszkalendarz.pl prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu, na podstawie zamieszczonego poniżej Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: PIXEL STUDIO Artur Grzegorzek, ul. Mendelejewa 9/4, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-161-46-58, tel. 605 091 479 , Nr konta Inteligo: 50 1020 5558 1111 1901 9100 0180

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja poniższego Regulaminu przez Klienta.

5. Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad prawnych i fizycznych.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania promocji na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Klientem jest każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym należącym do PIXEL STUDIO Artur Grzegorzek, przy czym w przypadku gdy zapisy umowy odnoszą się do Konsumenta to nie mają zastosowania do Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu prawa polskiego. 

§2

Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej sklep.naszkalendarz.pl i tą drogą jak również drogą mailową przyjmowane są zamówienia.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, termin i sposób jego dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

6. Przy każdym towarze określony jest czas realizacji uwzględniający tylko dni robocze. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych i wykonanych towarów.

7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w chwili wpływu należności na konto sklepu oraz otrzymania kompletnych materiałów do przygotowania projektu, jeśli jest to wymagane dla danego produktu.

8. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary:

 • Gotówka w kasie sklepu lub u przedstawiciela;
 • Płatności elektroniczne - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
  Obsługiwane karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • Przelew bankowy na konto sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Na całkowity koszt zakupu towaru składa się cena produktu oraz koszt przesyłki.

3. Warunkiem wysłania/wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4

Wysyłka towaru

1. Dostawy towarów zamówionych w sklepie z odbiorem w obrębie Oświęcimia, realizowane są transportem własnym Sklepu z możliwością odbioru u jednego z przedstawicieli, pozostałe dostarczane są poprzez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Na stronie internetowej sklepu istnieje również możliwość wyboru opcji 'odbiór własny'. Terminy dostaw dla poszczególnych środków transportu są wyszczególnione w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

§5

Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien po telefonicznym skontaktowaniu się z nami, odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu: PIXEL STUDIO. ul. Mendelejewa 9/4, 32-600 Oświęcim. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki, rozpatrzeniu i uwzględnieniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury z opisem wady. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach Konsumenta” (Dz. U. 2014.827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy do 14 dni od złożenia zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Konsument wybrał produkty z katalogu rzeczy specjalnie przygotowywanych dla niego, takich jak: kalendarze, ulotki, plakaty, wizytówki, a tylko produkty ogólno dostępne dla wszystkich, gotowych do sprzedaży w chwili wyrażenia chęci zakupu.

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient może odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Prawa autorskie

1. Przesyłając jakiekolwiek materiały do druku, bądź wykonania projektu, Klient zaświadcza, że jest prawnym ich właścicielem lub posiada odpowiednie prawa do ich użytkowania. PIXEL STUDIO zapewnia, że nie udostępnia, nie wykorzystuje, w tym nie odsprzedaje przesyłanych materiałów, w celu wykonania usługi – zdjęć, projektów oraz ich części. PIXEL STUDIO przechowuje niektóre elementy zamówienia, w tym zdjęcia w celu ewentualnego poprawienia lub dokonania zmian w zamawianych projektach, produktach – elementy te jednak w chwili uznania zamówienia za zakończone zostają wykasowane z archiwów PIXEL STUDIO.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym sklep.naszkalendarz.pl jest jednocześnie akceptacją Regulaminu przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl